Facebook

Twitter

LinkedIn

Copyright 2020 AVVESTAK.
All Rights Reserved.

9:00 - 17:00

Radno vreme Pon. - Pet.

0692547047

Kontaktirajte nas za sva pitanja

Facebook

Twitter

LinkedIn

Menu
 

Oblast rada

AVVEŠTAK > Oblast rada

Veštačenje Audio, Foto i Video zapisa( snimaka) je novina u sudskoj praksi pravosuđa Republike Srbije. Zakon o sudskim veštacima 2010 godine predviđa u svom registru veštaka iz oblasti Elektrotehnike, sa specijalnošću audio i video tehnika, kvalitet tonskog i video zapisa – resenje.

Od tada pa do danas razvijao sam mnoge pristupe i metodologije, u mnogim slučajevima menjao ustaljene standarde modela “NALAZA I MIŠLJENJA” prilagođavajući zahtevima i nalogu Suda.

Od 2012 godine Zakon o parničnom postupku i Zakon o krivičnom postupku predviđaju audio i video snimak kao značajan element u radu Suda.

Zakonom je predviđeno da se ročište snima tonski ili optički, odnosno da tonski, odnosno optički snimak ročišta je deo sudskog spisa, što je znatno olakšalo rad i doprinelo efikasnijem radu Suda . Takođe je predviđeno da Sud može da odredi da se u uviđaji snimaju, u celosti ili delimično, tonskim ili optičkim uređajima. I ne samo to jer je i tonski ili optički snimak svedočenja( u istražnom postupku) sastavni deo sudskog spisa. Time je audio, foto i video zapis ušao na velika vrata u pravosudni sistem, odnosno praksu, Republike Srbije.

Nakon toga donešen je Z a k o n o elektronskom dokumentu, elektronskoj identifikaciji i uslugama od poverenja u elektronskom poslovanju, koji je audio, odnosno tonski i video zapis uveo na velika vrata u sve pore našeg društva. Sam Zakon u uvodu definiše pojam elektronskog dokumenta kao skup podataka sastavljen od slova, brojeva, simbola, grafičkih, zvučnih i video materijala, u elektronskom obliku. Time smo osim pisanog nalaza i mišljenja, dobili i audio nalaz, foto nalaz i video nalaz.

Poslednjih godina, unapređenjem zakonodavnog sistema Republike Srbije, oblast u kojoj veštačim dobija sve širu primenu kroz:

 1. Krivični zakonik
 2. Zakon o parničnom postupku
 3. Zakon o optičkim diskovima
 4. Zakon o autorskom i srodnim pravima
 5. Zakon o tajnosti podataka
 6. Zakon o zaštiti poslovne tajne
 7. Zakonik o krivičnom postupku
 8. Zakon o bibliotečko-informacionoj delatnosti
 9. Pravilnik о uslovima za postupke i tehnološka rešenja koji se koriste tokom pouzdanog elektronskog čuvanja dokumenata.
 10. Pravilnik o bližim uslovima za sprovođenje audio-video nadzora, čuvanje dokumentacije i obezbeđenje telesne zaštite u igračnicama.
 11. Pravilnik o poslovnoj tajni.
 12. Uredba o uslovima za pripremu dokumenata za pouzdano elektronsko čuvanje i formatima
 13. Uredba o posebnim merama zaštite tajnih podataka u informaciono-telekomunikacionim sistemima
 14. Uredba o posebnim merama nadzora nad postupanjem sa tajnim podacima
 15. Uredba o posebnim merama fizičko tehničke zaštite tajnih podataka

Ovo su samo neki od pravnih akata koji određuju oblast delovanja kao i okvire modela nalaza i mišljenja. Samo ću izdvojiti jedan koji je nastao donošenjem ovih zakonskih rešenja, a to je:

 • Snimanje sastanaka na raznim nivoima (upravnih odbora, skupština, izbornih skupština, sklapanja ugovora, testamenta, ugovora o poklonu i td…) i dogovora između dve i više strana.

Ovakav audio-foto-video dokument je nekoliko puta verodostojniji ( jači dokaz ) od  tradicionalnog pisanog dokumenta.Osim toga može da pruži na stotine dodatnih informacija, u odnosu na pisani dokument, koje u datom momentu mogu biti od krucijalnog značaja

Delimičan prikaz oblasti delovanja je prikazan u nedeljniku Ekspres, kroz članak “NEMA NEREŠIVOG ZLOČINA” gde sam kroz razgovor sa novinarom Vojislavom Tufegdžićem objasnio mnoge detalje iz ove oblasti veštačenja.